Litter Barbet Bay´s Edelwyss and Fazi

Delwy, Edelwyss von Springbell
Bruno, Fazi Konstelacja Malej Niedzwiedzicy

Barbets, knowledge and research